Podél tratě závody postávala celá řada fanoušků, kteří závodníky povzbuzovali mocným pokřikem.