Následně se v zámecké kapli uskutečnila odborná přednáška Františka Kemlera z Výzkumného ústavu včelařského.