Ze stavby silničního obchvatu kolem Církvice.
Výluka na železnici. Mezi Kutnou Horou a Čáslaví nepojedou dočasně některé vlaky