Žáky sedmé a osmé třídy s učitelkou Alenou Flekalovou jsme zastihli na úseku podél silnice ze Zbraslavic k odbočce do Pertoltic.