Součástí akce byl i dětský den, který spočíval v různých aktivitách, soutěžích a skákání na nafukovacím hradě. K poslechu hrála skupina Alboro z Chvaltin.

„Lidem je třeba stále připomínat českou historii,“ řekl Václav Kloboučník, který akci spolu s rodinou a přáteli pořádá. „Pomník byl vztyčen v roce 1934 a máme tu pamětníka, který viděl, jak hospodář Vedral přitáhl ze svého pole velký kámen, který vztyčili na pozemku pana Vedrala v březovém háječku a čelem otočili směrem na Kozí Hrádek,“ dodal. „Já si pamatuji, jak tu Církev československá husitská pořádala bohoslužby a pak se přesunuli na statek pana Vedrala, kde byla oslava,“ uvedl Václav Kloboučník.