Starostka tělocvičné jednoty sokol Červené Janovice Petra Kavková Deníku před obřadem sdělila: „Dnes, v neděli 11. listopadu je zde v kostele sv. Martina mše svatá, které je sloužena za naše bratry a sestry, sokoly a sokolky. Bezprostředně po mši proběhne požehnání našemu novému sokolskému praporu. Obnovili jsme činnost sokola v roce 2015. Neměli jsme svůj vlastní prapor, ani historický. Prapor jsme si nechali udělat nový, naše sestra Kateřina Batelková nám ho vyšila. Prapor nás bude reprezentovat na významných sokolských akcích a zdobit zrekonstruované prostory sokolovny. Celý obřad umocní zvuk fanfár (Laďka Králová a Tomáš Flos), zpříjemní písně v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru TYL a doladí tóny kostelních varhan (Jana Procházková ml.).
Na závěr slavnostního aktu předáme Pamětní listy našim sokolkám a malým sokolům jako vzpomínku na účast na XVI. Všesokolském sletu v Praze."