Tam starostka připomněla vznik republiky a oběti z řad kácovských občanů za 1. světové války. Poté se zúčastnění přesunuli na nově budované veřejné prostranství Ve Farářství, kde byla slavnostně zasazena lípa republiky.

Starostka Křenová zdůraznila ideály a myšlenky, ze kterých vzešel samostatný stát před 100 lety a které je třeba propagovat i v současné době a v jejich duchu vychovávat mladou generaci.

Lípu věnovala obci Šárka Michálková, která ji i odborně zasadila. Během slavnosti pohovořila o historii vysazování a významu lip pro český národ. Vedle lípy byla instalována pamětní deska.

Pro účastníky bylo připraveno malé občerstvení a slavnost byla doprovázena hudebním vystoupením Františka Procházky na harmoniku. Počasí bohužel této akci příliš nepřálo, déšť a zima se podepsaly na menší účasti.

Petr Křen