Nedaleko Uhlířských Janovic se nachází obec Sudějov, známa hlavně svým poutním kostelem sv. Anny. Na jeho místě stala původně dřevěná kaplička, vystavěná nad pramenem. Po jejím požáru zde nechal hrabě Karel Joachym Breda, majitel pečeckého panství, postavit nynější kostel. Voda byla vyvedena před kostel, do zděné kapličky, odkud ji lidé odebírají dodnes.

Dalším pramenem mající svatou patronku je studánka pod kapličkou Panny Marie Pomocné u lázní v Roztěži. Samotný pramen je přístupný chodbou, která je opatřena mříží. Původně se jednalo o pramínek, který vyvěral pod mohutnou olší. Podle pověsti si zde slepý mládenec omyl její vodou oči a najednou se mu prý v koruně olšového keře zjevila Panna Maria s Ježíškem.

Pověst se posléze rozšířila, a k pramenu proudily davy věřících, aby se zde pomodlily a omyly se údajně zázračnou vodou. Roku 1819 byla nad pramenem vystavěna kaplička, a protože byl zájem o toto poutní místo obrovský, byla k ní v roce 1830 přistavěna ještě jedna loď. V letech 2010 a 2011 byla celá stavba opravena a voda vyvedena ven.

V polích u Kutné Hory se nachází zdroj vody, který byl středověké město velmi důležitý. Protože důlní činností docházelo k vysychání studní, bylo nutné vyřešit zásobování Kutné Hory pitnou vodou. Jako hlavním zdrojem se stal pramen sv. Vojtěcha, nedaleko Bylan. Jeho voda byla pomocí vodovodu za použití dřevěného potrubí přiváděna do kutnohorských kašen. I tento pramen dodnes chrání barokní kaple se sochou sv. Vojtěcha z první poloviny 18. století.

O tom, že mají lidé prameny v úctě dodnes, svědčí například hojné navštěvovaná studánka ve Vlastějovicích. Při její přestavbě proběhlo o její budoucí podobě mezi místními obyvateli dokonce hlasování.