Ze schodů kostela sv. Petra a Pavla Martina přivolával čáslavský farář Dmytro Romanovský. Nejdříve se domníval, že vzácná návštěva přijde od Žižkovy brány, a proto volal spolu s dětmi „Martinééééé“ tímto směrem. Volání bylo ale marné. Poté společně volali ještě směrem k náměstí Jana Žižky a ke Kozinci, opět beznadějně. Svatý Martin nakonec, k velké radosti dětí, přijel na koni z Karafiátovy ulice.

Zdroj: Youtube

O historii svatomartinské tradice poučil děti čáslavský farář. Svatý Martin byl vojákem římských legií na území dnešní Francie a pozdější biskup v Tours. Žil ve čtvrtém století našeho letopočtu. Jednoho dne uviděl u bran města žebráka v otrhaných šatech. Nerozmýšlel se a okamžitě rozťal mečem svůj plášť na dvě poloviny a jednu žebrákovi daroval. V noci se mu podle pověsti zjevil Ježíš Kristus a ráno byl plášť opět celý. Martin se po této příhodě nechal pokřtít, vystoupil z armády a věnoval se pak šíření křesťanství a pomoci potřebným.

Svatomartinský průvod prošel centrem Kutné Hory ve čtvrtek 11. listopadu 2021.
Svatomartinský průvod prošel centrem Kutné Hory

V začínající době chladu, prázdnoty a opuštěnosti bývalo Martinovo milosrdenství pro naše předky prozářením a útěchou. Proto vznikla tradice chodit na svatého Martina temným večerem s lucerničkami nebo lampiónky. Chůze s lucernou symbolizovala světlo v temnotě a napomáhala hledat cestu k druhým lidem i k sobě. Svátek je spojen se soucitem, laskavostí a schopností se dělit.

Ze slavnostního otevření svatomartinských vín ve Vinných sklepech v Kutné Hoře.
OBRAZEM: Svatomartinská vína otevřena! K huse je prý nejlepší Svatovavřinecké

Zaměstnancům a dobrovolníkům z Rodinného centra Kopretina patří poděkování za zorganizování svatomartinských oslav. A také za napečení svatomartinských rohlíčků, které při akci rozdávali. Nezbývá, než se těšit na další ročník, který bude opět provoněn vůní svatomartinského pečiva.