V tento den, který připadá na 2. dubna, se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní zaměřených na zvýšení informovanosti veřejnosti o autismu, dále na boření mýtů, které kolem této diagnózy panují, a především na podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé s poruchami autistického spektra. Tyto akce spojuje modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem potíže. 

Zdroj: Youtube

O víkendu se v Čáslavi konaly pod taktovkou Diakonie doprovodné akce. Jejich cílem bylo informovat veřejnost o autismu, a také ocenit a podpořit instituce, rodiny i jednotlivce, kteří o děti a dospělé s poruchou autistického spektra pečují.

Zdroj: Youtube