Dopoledne se můžou účastníci aktivně podílet na chodu farmy nebo pomáhat při její výstavbě. Odpoledne a večer je pro ně připraven zajímavý bohatý program. Od sjíždění řeky Sázavy až po divadelní představení Bůh masakru s Annou Polívkovou v hlavní roli. A po celý týden je připraveno celodenní stravování tvořené výhradně produkty farmy.

V sobotu, která byla zahajovacím dnem, proběhl workshop o kávě, kde byla možnost seznámit se s druhy káv a možnostmi její přípravy. To vše bylo doplněno ochutnávkou. Den byl zakončen večerní improvizovanou besedou majitele Pavla Šicha s hercem Jaroslavem Duškem v prozatímním divadle Kravín. O hudební doprovod se postaral Radek Čihák. 

Richard Karban