Součástí slavnosti, během níž byli předškoláci vyprovozeni na cestu, byla také bohoslužba pod širým nebem, kterou na zahradě školky celebroval arciděkan Jan Uhlíř. Zároveň byly přivítány i nové děti, které od září začnou školku navštěvovat. Zahradní slavnosti se zúčastnil také kutnohorský místostarosta Josef Viktora, který dětem přinesl dárek v podobě létajících talířů s logem města.