Po slavnostním zahájení a projevu starosty následovalo vysvěcení místní kapličky, která prošla rekonstrukcí.

Zejména pro děti bylo připraveno divadelní představení pohádky Popelka v podání ratajského ochotnického spolku Matouš.

Po tomto programu následovala volná zábava.