V rámci oslav 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského mohli žáci základních škol shlédnout v zasedací síni Vlašského dvora hranou scénku podepsání této významné historické listiny.

Oslavy budou pokračovat večerním programem. Od 20 hodin se v chrámu svaté Barbory uskuteční koncert komorní hudby.

Program koncertu

Talichův komorní orchestr
J. Suk: Meditace na Svatováclavský chorál
W. A. Mozart - Divertimento D dur

Violoncello Jiří Bárta
J. Haydn: Koncert pro violoncello č. 1 C dur - violoncellový koncert znovuobjevený v Praze v šedesátých letech minulého století.