Ti se dozvěděli základní informace o školních vzdělávacích programech oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Strojírenství.

Den středoškolákem byl ukončen v aule vyhodnocením úkolů, které žáci po celé dopoledne plnili, předáním pamětních listů a rozloučením.