Nejdříve se uskutečnil v areálu penzionu U Babky bylinkářky zápis všech účastníků. Při prezentaci obdržela každá dvojice startovní průkaz, do kterého se zapsala jména dvojice a kategorie a informace o tom, zda se jedná o Kutnohoráky, nebo o Nekutnohoráky, jak byly týmy, které nebyly domácí, v soutěži nazývany.

Potom se již začali všichni soutěžící shlukovat a společně těsně před sedmou hodinou večer vyrazili na hromadný start. Ten proběhl nedaleko v parku. Každá dvojice dostala na dobrodružnou cestu mapu a důležité popisky. Kutnohoráci měli jiné, těžší popisky k mapce, protože město přece jenom znají. Zapsané dvojice se rozutekly na všechny možné strany. Každá dvojice si podle mapky zvolila vlastní trasu, kterou vyhodnotila za nejvýhodnější. Na každém tak bylo rozhodnutí, zda zvolí jednodušší a delší trasu, nebo složitější, ale zároveň kratší.

Na závod byly doporučeny čelovky a buzoly a ty se velice brzy po startu běžcům hodily. Terén byl totiž plný spletitých uliček, kterými je Kutná Hora typická. Hledaná stanoviště byla rozmístěná po celém centru města. Velká část účastníků se po startu vydala ke kostelu Matky Boží Na Náměti. Další stanoviště je potom čekala například u Morového sloupu, Kamenného domu nebo u Chrámu svaté Barbory.

Vítězem celého závodu se nakonec stala dvojice Markéta Keblovská a Jaromír Ďoubal. Doběhli v čase 1 hodina 29 minut a 28 sekund a získali celkem 62 bodů.