Po zasazení lípy se všichni přesunuli na náměstí k pomníku padlých v první světové válce.

Po proslovu starosty následovalo vystoupení Lindy Homolkové, která se ve své řeči věnovala hlavně legionářům a jejich anabázi. Taktéž hovořila o významných zbraslavických rodácích první republiky. Slavnostní položení věnce a československá hymna završily oficiální část oslav. Hostem těchto oslav byl poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák.

Na náměstí poté vystoupily se svým pěveckým programem děti ZŠ pod vedením učitelky Jany Honzíkové. Následovalo taneční vystoupení folklorního souboru Vrchlice.

Účastníci akce si mohli prohlédnout i nově opravenou hasičskou zbrojnici a expozici historické lékárny.

Akci pořádalo město Zbraslavice se spolupráci s akční skupinou MAS Lípa pro venkov.

Součástí oslav 100. výročí vzniku republiky je výstava v zámecké galerii. Jsou tam vystaveny dobové listiny, předměty vztahující se k životu za první republiky a spousta dalších zajímavostí. Na projekčním plátně si návštěvníci mohou prohlédnout staré fotografie a vyslechnout namluvený komentář.