„Bude fungovat výhradně pro předem objednané pacienty, kteří mají vystavenou žádanku od lékaře a případně také pro objednané samoplátecké klienty, kteří potřebují vyloučit pozitivitu na covid-19, například z důvodu vycestování. Odběrové místo bude zřízeno v mobilní buňce naproti hlavní bráně,“ uvedl ředitel nemocnice Rudolf Bubla. Podle něj zbývá ještě dořešit několik nejasností, zejména okolo otevírací doby.

Ve stejném místě v průběhu jara stála infekční buňka, která sloužila k vyšetření potencionálně nakažených pacientů. Městská nemocnice Čáslav totiž tehdy žádné oficiální odběrné místo pro pacienty s podezřením na nákazu covid-19 neměla. Později byl zahájen i provoz infekčního oddělení, které svoji činnost ukončilo v polovině května.

Takzvané „covidárium“ vzniklo v březnu jako reakce na nutnost oddělení, vyšetření a později i léčení covid-19 podezřelých pacientů. V současné chvíli funguje na Kutnohorsku pouze jediné odběrové místo, to najdou zájemci v areálu kutnohorské nemocnice.