A výsledek není nijak hezký. Trávníky okolo chrámu jsou naprosto zničené a připomínají spíše oranici. Jejich náprava potrvá dlouho a pokud se k tomu ještě přidá sucho, je otázka, zda se návštěvníci i místní letos zeleného trávníku na tomto pietním místě vůbec dočkají.

Údolí Vrchlice na tom není po víkendových závodech o mnoho lépe, břeh a koryto je od závodníků vydupané až na hlínu. Mnozí místní se ptají, kdo je za to vlastně zodpovědný. A hlavně – kdo zjedná nápravu. A budou se na ní podílet také organizátoři závodů, jejichž zisky se za dva dny pohybují v řádech milionů korun a z nichž do městské kasy nepřitekla ani koruna?

Vypadá to, že ano. „Na setkání vedení města a zástupce organizátorů Michala Kúkoly byla z jejich strany nabídnuta součinnost v otázce nápravy zničených trávníků v okolí chrámu sv. Barbory,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová. Ředitel závodu Michal Kúkola to potvrdil. „O nápravě do původního stavu jednáme s technickými službami,“ zdůraznil.

Pozemky v okolí chrámu patří městu, tudíž to jako vlastník rozhoduje o konání či zákazu akcí v této lokalitě. Starosti se závodem ale má i Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora – a to kvůli samotnému chrámu. „My se k tomu jako farnost vyjádřit nemůžeme, pozemky nejsou naše. Návštěvníkům chrámu to ale samozřejmě omezuje vstup. Vím, že loni jsme na vstupném v době konání závodu prodělali,“ uvedla Julie Němcová z Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora.

Šéf Technických služeb Kutná Hora Jan Jäger přitom stavění překážek na travnatých plochách v okolí chrámu nedoporučil. „Několikrát jsem prosil, aby se tyto akce nekonaly na udržovaných trávnících. Pravidelně se o ně staráme, zaléváme je, aby je lidé mohli využívat k posezení, k odpočinku. Teď je po všem,“ řekl Jäger.

Kolik bude náprava stát a jak dlouho bude trvat je podle Jägra předčasné odhadovat. „Musíme počkat, až budou definitivně odstraněny všechny překážky. Osobně jsem prostor ještě neviděl, ale pokud je trávník zcela zničený, dřív jak v červnu se ho obnovit nepodaří,“ dodal Jäger s tím, že ani filmaře, kteří v Kutné Hoře natáčejí, na trávníky nepouštějí pokud existuje riziko, že je poničí.

Silvia Doušová ale zdůraznila, že konání závodů má pro město velký význam. „Do městské kasy z toho sice peníze nejdou, ale proudí sem tisíce lidí, kteří sem v takovém množství za normálních okolností nikdy nepřijedou. Dostanou propagační materiály, měli jsme je třeba i u registrace. Poslali jsme tím Kutnou Horu do světa, řada z nich se sem pak vrátí,“doplnila Doušová.

Ani břeh Vrchlice nedopadl při závodech nejlépe. Odbor životního prostředí v tomto případě ke konání závodu vydával pro organizátory závazné stanovisko. „Jde o významný krajinný prvek, tudíž jsme vydali stanovisko, podle kterého organizátoři musí uvést koryto i břeh řeky do původního stavu. Tak to stojí v podmínkách, stejně jako to, že do 17. dubna musí zmizet překážky,“ uvedla Kristýna Kosová z oddělení ochrany přírody. I zde ale organizátoři jednají o nápravě, koryto by podle Michala Kúkoly měla upravit specializovaná firma.