„Jedná se především o akci, které má povzbudit sportovce, jenž nás mají reprezentovat na olympijských hrách v Londýně, ale i přiblížit sport dětem a zvýšit, tak jejich zájem," vysvětluje hlavní cíl dnešního dne koordinátor projektu Antonín Pospíchal.

Autobus, jenž je jedním ze symbolů Londýna, tentokrát nevozí cestující, ale funguje jako pojízdná informační kancelář.

„Ve spodní části autobusu jsou dokumentem zachycené nejvýznamnější okamžiky sportovní historie České republiky a Československa," láká návštěvníky Pospíchal.

Druhé patro je vyhrazeno několik počítačům, kde si zájemci mohou zasoutěžit o výlet na olympiádu, či si jen zjistit více informací o olympijských hrách.

Pro ty fyzicky zdatné je připraven trenažér pádlování, na kterém si zájemci mohou porovnat svoji sílu a rychlost například s Václavem Chalupou či Miroslavou Knapovou, skvělými českými skifaři. Je zde umístěna i kronika, která poletí ze sportovci a každý jim tak může nechat vzkaz