Cena celkové rekonstrukce vyšla na 8,4 milionu korun. Její rozsah přiblížil Vladimír Filip: „Účelem stavby byla oprava vnějšího pláště výpravní budovy včetně výměny oken a dveří a také revitalizace veřejně přístupných prostor, tedy čekárny a veřejných toalet. Kromě toho byl nahrazen mobiliář pro cestující.“

Cílem investora bylo uvést budovu do stavu, který odpovídá době jejího vzniku ve vztahu k vývoji železnic.

Nejedná se ovšem o jedinou nádražní budovu, která se na trati opravuje. Do konce roku budou dokončeny opravy nádražní budovy v Kolíně, Kácově, Ledečku, Zruči nad Sázavou a Vlastějovicích. V příštím roce se chystají opravy nádraží v Ratboři.

Na závěr s přáním, ať nádraží slouží městu i občanům, předal Vladimír Filip starostovi Petru Bartákovi symbolický klíč.