S ročním předstihem připravovalo vedení sloučené organizace Mateřských škol v Kutné Hoře stavební povolení, vyjádření patřičných orgánů, jako je hygiena nebo hasiči.
„O letních prázdninách budou provedeny akce v MŠ Benešova 7, ve Školní jídelně 17. listopadu, MŠ Benešova 149/I,“ řekla Procházková.

MŠ Benešova 7

Buduje se umývárna pro jednu třídu dětí. Do součastné doby chyběla, v MŠ jsou totiž 3 třídy a jen dvě umývárny. "Umývárna bude splňovat požadavky na provoz, bude mít odpovídající počet dětských umývadel, dětských WC, sprchový kout a nebude chybět ani úklidová komora,"uvedla Procházková

ŠJ 17. listopadu

Provádí se stavební úpravy, které skryjí rozvody elektřiny a vody do zdí. „Od vybudování ŠJ byly rozvody vedeny po stěnách. Z důvodu neustálého usedání výparů a prachu na těchto rozvodech je v dnešní době situace nevyhovující, proto se muselo přistoupit k nápravě,“ konstatovala Jana Procházková s tím, že akce začala 2. července odpojením spotřebičů, vyklizením dvou místností ŠJ a hned započaly zednické práce jako je odstranění starých rozvodů, vysekání zdí a poté provedli elektrikáři a instalatéři natažení nových rozvodů elektřiny a vody. V současnosti pracovníci stavební firmy dokončují zakrytí rozvodů. Obě tyto akce v hodnotě 750 tisíc korun finančně zabezpečuje zřizovatel Město Kutná Hora

MŠ Benešova 149/I

Ve dnech 9.- 11.července byla provedena výměna 12 oken v prvním patře mateřské školy. „Okna jsou postupně vyměňována již od roku 1998, kdy byla vyměněna a bývalým MÚ financována dezolátní a netěsnící okna na severozápadní straně budovy,“ řekla ředitelka příspěvkové organizace s tím, že dalších 12 oken na jihovýchodní straně bylo vyměněno v roce 2005 již z peněz sloučené příspěvkové organizace. Bylo nutné provést výměnu ve školní jídelně v přízemí, kde bylo v následujícím roce 2006 naplánováno vybudování vzduchotechniky. „Obojí se podařilo a letos akce okna mohla pokračovat. Předběžně se počítá, že v roce 2008 bude mít nová okna i zbývající druhé patro, a tak po deseti letech bude mít mateřská školka funkční okna s patřičným zastíněním žaluziemi v celé budově,“ zakončila Procházková. V letních měsících se zlepší nesnesitelné podmínky z přehřívání dětských tříd MŠ.