Vlastnického práva ke čtyřem hrobkám s náhrobky a oplocením, třem litinovým náhrobkům a jednomu kamennému náhrobku, nabylo město běžným způsobem, který je obvyklý v podobných situacích: přivlastněním si věci opuštěné. „Ze zákona jsem povinni se o tyto hrobky postarat,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Kolik bude péče o hrobky město ročně stát, v tuto chvíli nelze specifikovat. „Přesné náklady nelze v tuto chvíli vyčíslit. Každá rekonstrukce bude jinak nákladná, navíc lze čerpat i prostředky z dotací a grantů,“ uvedl zastupitel a vedoucí Správy hřbitovů Josef Kraus (ANO 2011).

Jedná se o následující hrobky a náhrobky: hrobku Josefy Heinrichové, opuštěna od roku 1930, Litinový náhrobek rodiny B enešových,opuštěn od roku 1953, litinový náhrobek rodiny Jelínkových, opuštěn od roku 1888, litinový náhrobek rodiny Němčických, opuštěn od roku 1919, náhrobek rodiny Hlavových, opuštěn od roku 1902, hrobku rodiny Raabových, opuštěna od roku 1925, hrobka rodiny Kalinových, opuštěna od roku 1961 a hrobku rodiny Vlasákových, opuštěna od roku 1940.