„Očekává se účast nejen okolo tří stovek tvůrců těchto studentských prací, ale samozřejmě rovněž více než stovky vědeckých pracovníků, kteří se stanou členy jednotlivých odborných komisí, před nimiž budou autoři své práce obhajovat," uvedl ředitel Gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček.
Středoškolská odborná činnost je podle slov ředitele školy dobrovolnou zájmovou činností všech typů středních škol. Výsledkem SOČ je poté samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Práce poté ze školních kol postupují do kol okresních, krajských a celostátního.

Studenti mohou své odborné práce vytvářet v osmnácti stanovených vědních oborech, mezi nimiž lze nalézt například matematiku, informatiku, biologii nebo zdravotnictví.

„O významu, jaký této studentské soutěži přikládají české vědecké instituce, svědčí jistě fakt, že nad letošním ročníkem převzal záštitu Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.

Podle ředitele Ortenova gymnázia se dané přehlídky pravidelně účastní také studenti jeho školy. „Studenti již mnohokrát reprezentovali školu nejen v krajských přehlídkách, ale i v přehlídce celostátní. Škola však dosud nikdy neměla tu čest hostit celostátní kolo této prestižní soutěže," dodal Vladislav Slavíček.