„Osadní výbor Vnitřní město je podle mého názoru více než potřebný, už proto, že je to zákonná forma, kterou se občané mohou vyjádřit k plánům vedení města v jejich lokalitě,“ uvedla Kateřina Špalková (Město pro lidi), která návrh na schválení OsV Vnitřní město zastupitelům předkládala.

Podle místostarosty města Víta Šnajdra (Piráti) je ale zakopaný pes v několika formálních věcech, kupříkladu rozdělení městských částí.

„Hlavní důvod, proč zatím nový osadní výbor nebyl schválen, je problém městské části Vrchlice. Konkrétně se jedná o čtyři ulice, které patří do památkové zóny, ale nepatří do čtvrti Vnitřní město. Teoreticky tito obyvatelé v tuto chvíli spadají pod osadní výbor Žižkov – Vrchlice, ale se Žižkovem mají pramálo společného. Je třeba jejich situaci nějak vyřešit,“ uvedl Vít Šnajdr s tím, že se tito obyvatelé už na úřad obrátili s výzvou, aby jejich situace byla řešena. Tuto výzvu podepsalo přibližně třicet občanů.

Možných řešení je několik. Variantou číslo jedna je, že zastupitelé schválí běžný OsV Vnitřní město a situaci kolem městské části Vrchlice budou řešit až následně.

„Variantou dvě je, že vznikne výbor zastupitelstva Vnitřní město plus přiřazené ulice ze čtvrti Vrchlice. Tento výbor bude mít stejný statut jako všechny ostatní OsV, jediná výjimka bude, že jeho předsedou musí být zastupitel,“ vysvětlil Šnajdr s tím, že on by se právě k této variantě přikláněl a v tuto chvíli jedná s těmi, jichž se to týká. Existuje ale ještě jedna varianta: předělání městských čtvrtí, což by ale znamenalo velkou administrativu a pro občany čtvrti Vrchlice výměnu všech dokumentů.

Osadních Výborů města Kutná Hora je v tuto chvíli deset, jsou mezi nimi OsV Malín, Kaňk, Sedlec, OsV pro městské části Žižkov a Vrchlice, Perštejnec, Poličany, Neškaredice, OsV Třešňovka - Horní Hlouška a OsV Šipší a Hlouška. Mezi nejmladší osadní výbory v Kutné Hoře patří právě Hlouška a Šipší, které nahradily zrušenou Komisi pro městská sídliště na jaře loňského roku.

Vyjádření předsedkyně OsV Vnitřní město Jany Buřičové:
„Je mou přirozeností se aktivně účastnit komunitního života tam, kde bydlím. Když jsem se sem před dvěma lety přestěhovala natrvalo, velmi mě překvapilo, že Kutná Hora - Vnitřní město ještě nemá osadní výbor. Vedení města k tomu nedávno svolalo ustavující schůzi, ale pan místostarosta Šnajdr nezvládl shromáždění řídit tak, aby osadní výbor vznikl na místě, jako v případě ostatních osadních výborů. Škoda. Možná teď proto místo řádného osadního výboru ze zákona vznikne „kočkopes“, jakýsi „speciální“ výbor zastupitelstva, jeho předsedou musí být zastupitel. Zda zvládne uřídit osadní výbor Vnitřní město pro lidi a se znalostí věci, to ukáže čas.“