Program uvedl Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl svým vystoupením. Starosta Josef Viktora položil k pomníku květinu a po krátkém úvodním slově pozval všechny zúčastněné do audienční síně ve Vlašském dvoře.

Programem provázel Michal Trnka. Ten v audienční síni přivítal všechny zúčastněné, mezi nimiž byli také zástupci většiny zahraničních měst, se kterými má Kutná Hora uzavřenou dohodu o spolupráci. Jsou to Bingen a Mannheim z Německa, dánský Ringsted, anglický Stanford, ukrajinský Kamienec Podolski, maďarské město Eger a francouzská Remeš i Bosna a Hercegovina s městem Jajce.

Program ve Vlašském dvoře pokračoval proslovem starosty města, který zmínil, že 28. říjen je jediný svátek, který nikdy nebyl zrušen a slaví se celých sto let, a mimo jiné ještě připomněl, že svoboda a demokracie je to nejdůležitější, co máme a je důležité je chránit.

Ke slovu se dostala také doktorka Drahomíra Nováková, která vzala posluchače na krátký exkurz do historie.

Na závěr vystoupily dvě vyučující ze Základní umělecké školy Kutná Hora. Na housle se představila Lenka Drahotová, na klavír ji doprovodila Kateřina Fillová. Spolu s nimi se představily také žákyně umělecké školy, které zazpívaly a zahrály na klavír i housle.

V rámci dalšího programu byla zahájena výstava ve Spolkovém domě nazvaná Všichni naši prezidenti, kde jsou představeni čeští prezidenti tak, jak se během historie střídali. Zmíněni tu jsou také prezidenti, kteří navštívili Kutnou Horu. Kurátorem výstavy je kutnohorský fotograf Jaromír Procházka.

Vzpomínkou na oslavy stého výročí bude také pro budoucí generace lípa zasazená u Dajbychovy vily v České ulici. Vrcholem oslav bude koncert konaný v neděli 28. října večer v Tylově divadle.