Ředitel čáslavské nemocnice Martin Novák je příznivcem myšlenky s.r.o. To potvrdil i na zastupitelstvu, kde zdůraznil, že jde o zcela normální věc. „Řada nemocnic má právní formu obchodní organizace. Statut příspěvkové organizace je modelem pouze v České republice, nikde v Evropě tomu tak není,“ řekl a pokračoval čísly. „Ve Středočeském kraji jsou pouze dvě nemocnice příspěvkovou organizací. Ta naše a ve Slaném,“ dodal ředitel. Rovněž připomněl, že převod na s.r.o. není prvním krokem k privatizaci nemocnice. Ta dál zůstane ve vlastnictví města. "Obchodní organizace lepší možnosti k řízení nemocnice. Nejpodstatnější je, aby se zachovala a dál se rozvíjela. Podle mě není její právní forma zásadní,“ dodal ředitel nemocnice.

Zastupitelé ale jeho názor příliš nesdílejí a k převodu na s.r.o se staví více než opatrně. Například Vlastislav Málek řekl, že z jeho úhlu pohledu je situace poněkud urychlená. „Na začátku listopadu se na nás začali obracet zaměstnanci nemocnice, co je na tom pravdy, že se má stát nemocnice s.r.o. Ptali se, jaký to má smysl, a na dopady. My jsme to ale nevěděli,“ řekl Málek. "Nevím, co znamená schválení záměru transformace nemocnice. Nemáme přesná data,“ podotkl.

Starosta Jaromír Strnad připomněl, že se nyní nejedná už o samotné transformaci, ale pouze o záměru. Kolegy však nepřesvědčil. Zastupitel Martin Horský chtěl změnu stylizace návrhu. „Měli bychom určit přesné datum, ke kterému dostaneme všechny podklady. Abychom se neunáhlili a věděli, jaká by měla do budoucna transformace plusy a mínusy a jaký je mezi tím rozdíl,“ navrhl.

I Michaela Mandáková zastávala názor, že se věc řeší zbytečně narychlo. "Připravujeme něco, co už třeba v roce 2019 nebude polovina z nás ani řešit, protože budou komunální volby,“ podotkla.

Další zastupitelé zase připomněli sedmdesátimilionovou dotaci, kterou nemocnice získala. Obávali se, aby kvůli transformaci nedošlo ke komplikacím s jejím čerpáním. Dotace byla totiž nemocnici poskytnuta jako příspěvkové organizaci. "Dotace není v ohrožení. Čerpat se bude v roce 2018 a transformace by mohla nastat až od ledna roku 2019,“ uklidňoval je ředitel Novák.

PLATY ZŮSTANOU STEJNÉ

Řeč se stočila i k platům zaměstnanců v nemocnici. Ti se totiž bojí, aby se jim v roce 2019, kdy by se stala nemocnice obchodní organizací, nesnížily mzdy. "K tomu nedojde,“ zdůraznil starosta Jaromír Strnad.

Diskuze trvala skoro dvě hodiny, pak se začalo hlasovat. Zastupitelstvo nejprve hlasovalo o návrhu vzít celou věc jen na vědomí s tím, aby rada města a ředitel nemocnice do pololetí roku 2018 předložili detailněji zpracované informace. Tento záměr ale nebyl přijat. Z přítomných 18 zastupitelů bylo pro 9, hlasování se zdrželo 7 a 2 nehlasovali.
Vzápětí hlasovalo o původním návrhu, tedy o záměru transformace příspěvkové organizace městské nemocnice na společnost s ručením omezením. Pro se vyslovilo 10 zastupitelů, proti 4, zdrželi se 3 a jeden nehlasoval. Ani tento návrh tak nezískal potřebnou podporu.

Nejdříve pracovní jednání
Mimořádnému zastupitelstvu předcházelo ještě pracovní zasedání, které se konalo 13. listopadu. Tam byli zastupitelé seznámeni s transformací příspěvkové organizace na obchodní společnost. Vedení města uvádí, že změna neovlivní počet pracovních míst, nebude znamenat snížení platů zaměstnanců platných v době změny, nebude znamenat omezení rozsahu poskytované péče, ani převedení nemocnice do soukromých rukou.