Speciální prohlídky se uskuteční v termínu 1., 12., 19., 22. února a 5., 8., 15., a 26. března, začátek je vždy v 18.30 hodin. Prohlídky jsou zdarma, jejich kapacita je ale omezená. Organizátoři proto doporučují jejich včasnou rezervaci.

Speciální prohlídky jsou podle farnosti určené primárně pro Kutnohořany, kteří mají zájem vidět, co se v Kostnici v Sedlci v rámci oprav děje.

Rozsáhlá rekonstrukce kostnice rozdělená do několika etap začala v roce 2014. Restaurování kosterní výzdoby, stejně jako statické zajištění objektu, patří k nejsložitější etapě rekonstrukce. Sedlecká farnost si rekonstrukci kostnice hradí sama bez použití dotačních prostředků. Zatím vyšla na 37 milionů korun.