Alois Musil, byl papežský prelát, biblista, orientalista, cestovatel a spisovatel, který se zaměřil na islámské země, kde strávil mnoho času. Ve svých dílech se pak zážitkům z Palestiny, Sýrie či Iráku detailně věnoval