Právě k tomuto výročí Akademická společnost Aloise Musila odhalila na jeho domě pamětní desku.