„Byla navržená přípravná skupina složená z místních lidí, kteří si dobrovolně vzali na starost rozšíření vánoční výzdoby i další využití náměstí. Chtěli bychom do toho více zapojit odbor kultury, který by vše koordinoval. Jsou dány i pevné termíny, aby se nic neřešilo na poslední chvíli,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Jedním ze stěžejních úkolů, které bude pracovní skupina řešit, bude zajištění technického zázemí pro stánky včetně jejich připojení na elektřinu. „Elektrifikace pro stánky je první krok, který musí pracovní skupina vyřešit. Vyžádá si investici přes milion korun,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

V pracovní skupině za město usedne radní Josef Kraus (ANO 2011), zastupitelka Soňa Žáčková, za Technické služby Kutná Hora Jan Jäger a za Fond cestovního ruchu Edita Dvorská, Martina Bucifal a Eliška Tivodarová, které se významnou měrou podílely už na přípravě programu uplynulého adventu a Vánoc.