Byla to chyba, důsledek něčího žertu či podivné zábavy – nebo snad dokonce záměrná sabotáž mající narušit přípravy předcházející výstavbě VRT, jež má v regionu řadu odpůrců? Podle sdělení Správy železnic, která budování vysokorychlostních tratí chystá, nelze vyloučit ani takové pohnutky. „Existuje důvodné podezření, že došlo k neoprávněné manipulaci s vytyčovacími kolíky, které označují místa pro vrtání,“ konstatovala mluvčí správy Nela Eberl Friebová.

Souvislosti zkoumá policie

Za jakých okolností k navrtání potrubí došlo a co incidentu předcházelo, zkoumá policie. „Případem se zabývá služba kriminální policie a vyšetřování v Kutné Hoře,“ potvrdila Deníku krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Očekávaný výsledek šetření ani prozatím získané poznatky blíže nekomentovala.

„V dané věci zahájili kriminalisté úkony trestního řízení pro možné podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273 odst. 1, 2 b trestního zákoníku – a probíhá šetření v dané záležitosti,“ uvedla pouze.

Ilustrační foto.
Z tranzitního plynovodu u Paběnic unikal plyn. Potrubí prorazila vrtná souprava

Plyne z toho, že pokud by se záležitost dostala až před soud a právní kvalifikace se nezměnila, v případě uznání viny by mohl být ve hře nejen zákaz činnosti, ale také trest odnětí svobody v trvání od šesti měsíců do pěti let.

Současně lze vyčíst, že v době zahájení trestního řízení zřejmě nebylo hlavním směrem vyšetřování pátrání po pachateli, který by způsobil zásah z vnějšku. Suchánkovou zmiňované ustanovení zákoníku totiž hovoří o „porušení důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce“. Konkrétnější nebyla ani Eberl Friebová: „Do doby ukončení vyšetřování není možné podat podrobnější informace.“

Obce chtějí pozdržet přípravy

I když při navrtání potrubí nehrozil výbuch a ani nebylo třeba evakuovat lidi v okolí, událost vyvolala v místě rozruch a znepokojení. Deník v regionu zaznamenal, že se mezi lidmi mluví o tom, jak skupina starostů z Kutnohorska vyzvala středočeské zastupitele, aby vysokorychlostní trať, která tudy má vést na trase mezi Prahou a Brnem, nezanášeli do územně plánovací dokumentace kraje dřív, než případ navrtání potrubí policie uzavře – a také dokud neprojde kontrolou i samotný postup při přípravě výstavby VRT.

Konkrétně má jít o (ne)zakreslení trasy do dokumentu označovaného jako ZÚR neboli zásady územního rozvoje, na který pak navazují jednotlivé územní plány. Zda je možné takovému požadavku vyhovět – a jsou-li představitelé kraje připraveni tak postupovat, se Deník zeptal náměstka středočeské hejtmanky Jiřího Snížka (Piráti), který má v radě kraje na starost oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Ilustrační foto.
Za humny jim má vést vysokorychlostní trať. Založili spolek a hodlají se bránit

Nezastíral překvapení: výzvu starostů, o níž se se hovoří v reakci na incident s vrtnou soupravou, na hejtmanství neznamenali. „Vámi zmiňovaný požadavek starostů nedoputoval mně – ani kolegům na Krajský úřad Středočeského kraje,“ konstatoval Snížek.

Jak se ukázalo, po navrtání potrubí neposílala skupina starostů své podání na kraj, ale Správě železnic. Eberl Friebová potvrdila, že žádost o prošetření situace kolem narušení plynovodu organizace obdržela. Připomněla, že nezávisle na tom událost vyšetřuje policie – a právě její závěry mají být rozhodující. „Správa železnic vyčká závěrů tohoto vyšetřování. Podle toho podnikne další případné kroky,“ konstatovala.

Obce zastupují advokáti

Výhrady spojené s územně plánovací dokumentací uplatnili zástupci místních samospráv již před navrtáním plynovodu. To Deníku řekl starosta obce Vidice Miroslav Šafařík (nez.), na kterého kolegové v okolí odkazují jakožto na hlavního tahouna, jenž se věci věnuje; je předsedou Sdružení obcí kutnohorský venkov. „Výzva několika obcí k zastavení prací ohledně stavby VRT byla podána 27. února, tedy ještě před nehodou z 19. března,“ upřesnil.

Tehdy Správu železnic a společnost SUDOP Praha, která pro ni pracuje, prostřednictvím pražské kanceláře Doucha Šikola advokáti oslovilo devět obcí z Čáslavska a Uhlířskojanovicka. Červené Janovice, Kořenice, Košice, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Úmonín, Vidice a Zbýšov.

Prostřednictvím právníků obce upozornily, že Správa železnic a firma SUDOP v jejích službách podle jejich mínění pokračují v přípravě stavby VRT nezákonně. Čtyřstránkové podání s obsáhlejší argumentací vedle upozornění, že stavba není zařazena do žádného stupně platné územně plánovací dokumentace, mimo jiné odkazuje na společné stanovisko členských organizací Zeleného kruhu k přípravě a výstavbě VRT – s výčtem údajných nedostatků.

Ilustrační foto.
K navrtání plynovodu a úniku plynu u Paběnic došlo asi při geologickém průzkumu

Nebo odmítá možnost provádět inženýrsko-geologický průzkum podle takzvaného liniového zákona umožňujícího mimo jiné urychlit přípravu výstavby dopravní infrastruktury. Právě proto, že Středočeský kraj ani Vysočina nemají stavbu zanesenou v ZÚR – a nefiguruje ani v jiné územně plánovací dokumentaci.

S těmito argumenty se obce ohradily proti tomu, že Správa železnic už připravuje podrobnou dokumentaci pro stavební úřad a pořádá neformální setkání s obcemi. Zazněla i poměrně silná slova: „Zpracovávání a veřejné projednávání dokumentace pro povolení záměru VRT na úseku Praha–Brno je z pohledu obcí předčasné, z hlediska veřejnosti klamavé – a z hlediska ochrany práv dotčených obcí a vlastníků dotčených nemovitostí nezákonné.“

Celkově obce hovoří o „neodstranitelných nedostatcích“. „Od základu zpochybňují celou dosavadní koncepci přípravy VRT ze strany Správy železnic, potažmo SUDOP,“ shrnuje výhrady pražská advokátní kancelář. S tím, že obce vyzývají k okamžitému zastavení přípravy realizace VRT na svých územích.

Klíčový argument zní: PÚR

Pokud jde o postoj Středočeského kraje, náměstek hejtmanky Snížek Deníku sdělil: „Kraj v současnosti plní svou zákonnou povinnost spočívající ve vymezení konkrétní varianty koridoru do zásad územního rozvoje, jak mu ukládá stavební zákon spolu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR), kde tento záměr figuruje. Zamezení požadavku na řešení koridoru v územně plánovací dokumentaci nesměřuje proti zásadám územního rozvoje, ale proti PÚR, ze kterého nutnost vymezení koridoru vyplývá.“

Vlastně to znamená, že kraj má v tomto případě pokyn „shora“ – a případné výhrady nemají být adresovány jemu, ale státu. Obecně pak platí, že podněty, připomínky a návrhy, které na krajský úřad přicházejí, shromažďují úřednice stavebního odboru a zapracovávají je do návrhu, který pak bude předložen politikům.

Ilustrační foto.
PODÍVEJTE SE: Kudy na Kutnohorsku přibližně povede vysokorychlostní trať

Starosta Šafařík Deníku zdůraznil, že své výhrady – a požadavek na zastavení příprav včetně průzkumů – obce uplatnily ještě před narušením plynovodu; pro řešení události z 19. března by to mohlo být významné. Starosta Červených Janovic Miroslav Ptáček (nez.) Deníku upřesnil, že s kolegy výstavbu VRT na svém území odmítají „už roky“. „Zjistili jsme, že sice můžeme být proti, ale nikdo se s námi moc nebaví,“ posteskl si. „Proto nás zastupuje právní kancelář – aby to hned nehodili do koše,“ vysvětlil. „Jednotlivé obce s ní mají podepsané smlouvy,“ doplnil.

Geologické průzkumy ke stavbě vysokorychlostní železnice

- Průzkumné práce vycházejí z projektu průzkumných prací. Ten byl vypracován v souladu s pravidly podle báňského zákona a byl schválen standardním postupem.

- Dodavatelem projekčních prací, které obsahují i geologické průzkumy, je společnost SUDOP Praha. Na vrtných pracích se mohou podílet další poddodavatelé této společnosti.

- Trasa, pro kterou se průzkum provádí, byla schválena ministerstvem dopravy v roce 2022. Ve většině délky odpovídá územní rezervě, která je v krajském i obecním územním plánu zanesena dlouhou dobu.

- Správa železnic v přípravě postupuje podle liniového zákona o urychlení výstavby dopravních a energetických staveb. Příprava není podmíněna schválením trasy v zásadách územního rozvoje kraje. Zasazení trasy do zásad je jen jedním z řady kroků v přípravě stavby – byť určitě neopomenutelným.

- Podkladem pro průzkumné práce jsou údaje a zákresy všech sítí, tedy i plynovodu. Před zahájením geologického vrtu geodet vytyčuje místa, kde se nachází podzemní vedení. Zároveň jsou přesně vytyčena místa určená pro vrtání, aby k poškození podzemních vedení nedošlo.

Zdroj: Nela Eberl Friebová, Správa železnic