Kůly s pěnou napuštěnou speciální látkou, jež připomíná lidský pach a odpuzuje zvěř, tam instalovali členové Mysliveckého sdružení Miskovice. „Ročně máme v tomto úseku hlášeno až 25 kusů sražené zvěře. Jak se ohradníky osvědčí, na to si ještě počkáme, ale slyšeli jsme, že jsou účinné,“ uvedla Barbora Černá z Mysliveckého sdružení Miskovice.

Podle ní je daném úseku počet sražené zvěře v konečném součtu určitě vyšší, protože spousta řidičů střet se zvěří vůbec nenahlásí a buď od nehody ujede, nebo kupříkladu sraženou srnu naloží a srnčí pak putuje na stůl. Ačkoliv třeba v sousedním kraji Vysočina se pachové ohradníky myslivcům osvědčily a sražené zvěře bylo o více jak polovinu méně, podle Barbory Černé je za stoprocentní ochranu považovat nelze.

„Pokud se srnčí oddělí od stáda, je vyplašené a rozeběhnuté, tak mu žádný pachový ohradník nezabrání v tom, aby vběhlo do silnice,“ vysvětlila Černá s tím, že pěnu na kůlech je třeba zhruba po třech měsících znovu napouštět. Myslivecké sdružení má přesto v plánu pachové ohradníky příští rok rozšířit, tentokrát ve směru na Suchdol.

Zatímco tyto ohradníky jsou však plně v jejich režii, protože se nacházejí na silnicích prvních tříd, na silnice nižší třídy už by s instalací měl pomoci Kraj. Systém ohradníků by se tak na Kutnohorsku měl rozšířit i na další silnice. „Z krajského úřadu bychom měli získat dotaci ve formě materiálu. Bude se ale týkat jen silnic druhých tříd,“ uvedla jednatelka Okresního mysliveckého spolku Kutná Hora Radka Edrová.

Spolek si proto od kutnohorského Dopravního inspektorátu Policie České republiky nechal vytipovat několik míst, kde podle statistik dochází ke střetům se zvěří nejčastěji. Pro příslušná myslivecká sdružení pak bude žádat o dotaci.

close Statistiky srážek se zvěří info Zdroj: Deník zoom_in

Kliknutím zvětšíte.

Stejně tak je tomu i na sousedním Kolínsku. I tady budou myslivci žádat o dotaci na pachové ohradníky. Potvrdil to předseda okresního mysliveckého spolku Kolín Jaroslav Tomášek. "Ve spolupráci s policií jsme vytipovali místa, kde by pachové ohradníky měly být," dodal Jaroslav Tomášek.

Radka Edrové pak byla, co se týče Kutnohorska, ještě konkrétnější. Dotaci budou žádat pro Myslivecké sdružení Kluky a Myslivecké sdružení Močovice. Ta by měla pachové ohradníky instalovat na silnici mezi Čáslaví a Močovicemi. Další v pořadí je pak Honební družstvo Žaky, které by chemickou ochranu mělo instalovat na silnici č. II/338.

Zabezpečení by se ale měla dočkat i část silnice č. 126 vedoucí ze Zbraslavic na Zruč nad Sázavou. Tam by se na instalaci mělo podílet Myslivecké sdružení Zbraslavice a Myslivecké sdružení Slavošov. Jaký budou mít pachové ohradníky efekt, ukáže teprve čas.

Střet se zvěří může mít tragické následky. Jak mu předejít?

* Pokud brzy ráno projíždíte prostředím, kde je pravděpodobnost srážky se zvěří vyšší, přizpůsobte rychlost a zvyšte opatrnost.

* Když v okolí silnice zahlédnete srnu, případně divoké prase, počítejte s možností, že v okolí budou i další kusy, které mohou do silnice vběhnout.

* Pokud za tmy nebo za šera vidíte v dálce před sebou srnu nebo jiné zvíře, nepoužívejte dálková světla. Zvíře je silným světlem oslněno a zůstane stát na silnici.

* Odborníci také doporučují při zpozorování zvířete ve větší vzdálenosti zatroubit, abyste ho odehnali. Jestliže srážce se zvířetem už nelze předejít, snažte se snížit rychlost a držet přímý směr jízdy, nepokoušejte se zvířeti vyhnout. Eliminujete tak následky nehody.