„Je to kvalitativní skok z 20. do 21. století,“ zdůraznil. S vysvětlením, že obměna CT přístroje byla nevyhnutelná, protože dosud využívanou technologii lze označit za zastaralou. Naopak nový multidetektorový přístroj splňuje vysoké nároky jak na kvalitu, tak rychlost vyšetření. Součástí dodávky je i kompletní systém pro zpracování obrazových dat včetně napojení na nemocniční informační systém.

Demolice Nových mlýnů (Komoráčovský a Miránskovský) v Kutné Hoře.
Podívejte se: Nové mlýny mizí ze světa

Náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS), který má v radě kraje na starost oblast zdravotnictví, prohlásil, že v Kutné Hoře kraj investuje do technologií, které si nemocnice a její pacienti zaslouží. „Přinášejí jim prospěch, ale jsou zároveň udržitelné,“ konstatoval Pavlík.

Nový CT přístroj, který je v současné době ve zkušebním provozu, dodala společnost Stargen EU. Cena vzešlá z výběrového řízení dosáhla 18,97 milionu korun včetně DPH – přičemž celá částka pochází ze zdrojů Oblastní nemocnice Kolín.