První dvě vyučovací hodiny byly věnovány Janu Palachovi - v některých třídách vytvářeli žáci koláže, ti nejmenší kreslili svoji školu, další sledovali film o této osobnosti. Náplň hodin byla v režii vyučujících.

Zástupci města, starosta Josef Viktora a místostarostka Silvia Doušová, položili kolem deváté hodiny dopolední v prostorách školy květinu, zapálili svíčku a zavzpomínali na události spojené s Janem Palachem.