„Strom mě hned uchvátil svou rozložitostí. Ochranné pásmo kolem něj však nebylo dodrženo. Orba zasahovala asi dva a půl metru od jeho kmene. Na místě jsem se rozhodl pro jeho záchranu něco udělat,“ pokračuje s tím, že si pečlivě nastudoval všechny předpisy, především Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

V něm se zaměřil na paragraf 46 o památných stromech a jejich ochranných pásmech. Tam mimo jiné stojí, že každý strom má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 centimetrů nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

close Památný dub u Markovic. info Zdroj: Karel Slavík zoom_in Vyzbrojen novými vědomostmi se vydal do Zemědělského obchodního družstva Potěhy, které obhospodařuje okolní pole, a tam se sešel s Vladimírem Janečkem, členem představenstva.

„Dle jeho rady byla sepsána žádost, která dne 7. září 2018 nabyla platnosti. Ochranné pásmo stromu bude rozšířeno na kruh o poloměru šest metrů. Zanedlouho se dané pásmo bude kolíkovat a do tohoto místa již nebude nijak zasahováno daným družstvem,“ referoval Karel Slavík o úspěchu s radostí, že strom může dál stárnout a vévodit tomuto koutu krajiny.

„Rád bych poděkoval Vladimíru Janečkovi za jeho obětavost a vstřícnost vyhovět správné věci,“ zakončil.