Pamětní deska věnovaná „Jarním putováním“ je poctou předkům, kteří nám zanechali hmotné i duchovní dědictví, pořadatelům, kteří v obcích, kudy vedou trasy putování, organizují aktivity pro veřejnost a hlavně všem turistům, kteří jsou „hnacím motorem“ této, dnes už v celé zemi známé a oblíbené akce.

Po slavnostním posvěcení pamětní desky se účastníci vydali na čtrnáctikilometrovou trasu kolem dalších míst v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře. Jitka Šimková představila projekt „Legionář František Kočárník a osud ztracené pamětní desky“ před budovou bývalé školy v Hlízově. Na louce u řeky Klejnárky proběhla malá výstava fotografií děl sochařky Vlasty Samohrdové s jejím zasvěceným komentářem. Marie Smutná ze Starokolínského okrašlovacího spolku představila projekt „Hledá se Masaryk“ u pamětní desky T.G. Masaryka, umístěné na budově obecního úřadu ve Starém Kolíně. Dále si zájemci prohlédli kostel sv. Ondřeje s výkladem Blanky Lískové a výstavu nazvanou „Řemesla a domácí výroba“ v bývalém kině. V Kutné Hoře Josef Treml, ředitel Střední průmyslové školy, představil pamětní desku před hlavním vchodem do budovy školy.

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube

Povedenou turistickou a poznávací akci spolu s Hlízovským unikátním spolkem spolupořádal Starokolínský okrašlovací spolek, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora a Vinařství Žáček Kutná Hora. Putování se konalo za finanční podpory města Kutná Hora. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci, především manželům Šimkovým.