Dmytro Romanovský zasvěcení čáslavské madony okomentoval: „V pátek 25. března o slavnosti Zvěstování Páně jsme spolu s papežem Františkem a biskupy celého světa i u nás v Čáslavi zasvětili nejen Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, ale také srdce naše před sochou Matky Boží Čáslavské. Zasvěcení proběhlo v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi.“

Zdroj: Youtube

Papež František napsal v dopise biskupům: „Téměř měsíc uplynul od chvíle, kdy na Ukrajině začala válka, která kromě toho, že ohrožuje světový mír, je každodenní příčinou těch nejhrůznějších útrap sužovaného národa. V této temné hodině je církev více než kdy jindy volána, aby stála po boku těm, kteří na vlastní kůži prožívají důsledky konfliktu. Proto při slavnostech Zvěstování Páně 25. března zasvětím lidstvo, zvláště pak Rusko a Ukrajinu, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. O obnovení míru poprosíme ve společné modlitbě na celém světě.“

Při bohoslužbě ve Svatopetrské bazilice, která byla přenášena na vatikánské náměstí, papež František pronesl: „Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů. Uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně.“

Dmytro Romanovský a Drahomíra Dušková Havlíčková spojili síly při pomáhání Ukrajině
VIDEO: Bez rozdílu vyznání. Čáslavští faráři spojili síly při pomáhání Ukrajině

K čáslavské madoně se můžete pomodlit v místním kostele sv. Petra a Pavla. Dominuje mariánské podvěžní kapli, která je spolu s oltářem v kněžišti pokládána za nejpůsobivější místo v celém svatostánku. Je nazývána „zapomenutá kráska“. To proto, že tato barokní socha je, kromě okruhu věřících, téměř neznámá. Nebylo tomu tak ale vždy. V minulosti byla Čáslav dokonce poutním místem a cílem byla právě socha Panny Marie Čáslavské.

Přiznání papeže Františka, že Rusko a Ukrajinu zasvětil srdci Panny Marie na základě jejího poselství, zjeveného ve Fatimě 13. července 1917, působí až „mrazivě“. Podle jednoho z proroctví, sděleného sestrou Lucií papeži Janu Pavlu II., zavládne světový mír až po zasvěcení Ruska srdci Matky Boží. Stalo se tak až po více než 100 letech, díky papeži Františkovi. Nezbývá, než doufat v proroctví z portugalské Fatimy o světovém míru.