Vodní trysky za sebou mají první zkoušku. Celková investice této části rekonstrukce dosahuje zhruba 1,2 milionu korun. Uvedla to kutnohorská místostarostka Silvia Doušová.

Původně v parku mělo být biotopové jezírko coby vodní prvek. Z toho ale sešlo po stanovisku hygieny. „Biotop není zcela vhodným vodním prvkem do parku, který má být relaxační zónou, není tam možné pustit dítě, psa, jsou tam biotopové vrstvy. Tak jsme přemýšleli, jak celý prostor zpříjemnit, který je poměrně velký,“ řekla Silvia Doušová.

A tak na základě návrhu architekta Ondřeje Kubíka začaly práce na umístění vodních trysek na čtverci uprostřed kamenné plochy parku. „V Kutné Hoře není žádná taková plocha, kde by se mohly děti proběhnout, lidé opláchnout. Tato plocha k parku k tomu přímo vybízela,“ popsala místostarostka.

Třebaže se původně uvažovalo o tom, zda by se nehodilo doplnit vodní dílo barevnými světélky, nakonec se zůstane u bílého podsvícení. „Celý vodní prvek je dost nákladný, sice je součástí rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem, ale soutěžil se zvlášť. Je nákladnější než původní plány na biotopové jezírko,“ uvedla Silvia Doušová.

Hotovo by tak mělo být k 30. červnu, kdy se plánuje, že budou dokončené práce na celém parku pod Vlašským dvorem. „V další části parkuje se upravuje zemina, dorovnává se, budou se dodělávat mlatové cesty po obvodu budoucích travnatých ploch. Slavnostní otevření ale bude později,“ naznačila místostarostka.

Vedení města by totiž rádo počkalo na nerezovou skluzavku, která bude v druhé části parku od Vrchlice – s dodáním se čeká na začátek srpna. „Nabízí se slavnostní otevření se vším všudy, až to bude celé dodělané. Pak by mohlo být na konci prázdnin,“ naznačila.

Rekonstrukce parku je součástí revitalizačních prací samotného Vlašského dvora. Tam se ještě čeká na etapu expozice, která má přiblížit historii Vlašského dvora i Kutné Hory coby stříbrného města. Současně se otevřou i sklepní prostory, které byly doposud lidem uzavřeny.

Rekonstrukce Vlašského dvora by měla být hotová do konce října. Expozice by ale měla být otevřená dříve, aby lidé mohli přijet do Kutné Hory a podívat se na novinku ve Vlašském dvoře.