Přestože je park veřejnosti znovu uzavřen, nebylo v něm se začátkem školního roku vidět žádnou čilou stavební činnost a to přesto, že smlouva s dodavatelem byla podepsána již v srpnu.

„Firma l Green projekt  zahájila v parku přípravné práce: zeměměřičské a zaměřování inženýrských sítí.  S nástupem pracovníků a techniky se počítá v příštím týdnu. Celá akce  v parku bude limitována i náročnou opravou havarijního stavu nejvýše položené opěrné zdi v prostoru kamenného stolu,“ vysvětlil šéf kutnohorského odboru investic Jiří Janál.

Je bez diskuse, že park potřeboval opravu jak stavebních, tak parkových úprav. Plánů na revitalizaci bylo v posledních letech dokonce několik. V roce 2005 vypracovali architekti David Prudík a Tomáš Jirák projekt, který kupříkladu počítal s moderní kavárnou místo současného pódia letní scény. Zrealizován však nebyl, stejně jako projekt, který prosazovalo tehdejší vedení radnice v roce 2011.

Větší úpravy v parku pod Vlašským dvorem pak začaly v lednu roku 2015. Spojené byly s masivním kácením, které se mnohým Kutnohořanům nelíbilo. Zároveň tento rok skončily i kulturní akce v parku – Královské stříbření a hudební festivaly, které se tam od té doby nevrátily.

Další naděje na celkovou obnovu parku se pak naskytla v roce 2016, kdy město podalo žádost o dotaci na projekt nazvaný Revitalizace Vlašského dvora, jehož byl park součástí. Devadesátimilionová dotace byla v lednu roku 2017 městu nakonec přidělena. I přesto park stále není zrevitalizovaný a na jeho otevření si kutnohorští obyvatelé počkají minimálně do konce příštího roku.

Možná ale mohlo být vše jinak a v parku už mohlo být dávno rušno místo toho, aby připomínal další kutnohorský skanzen. Zastupitel Jakub Obraz (Šance pro Kutnou Horu) vidí největší kámen úrazu v tom, že je jeho revitalizace spojená projektem celkové revitalizace Vlašského Dvora.

“Revitalizace Vlašského dvora začala stavebně docela nedávno. Takže se v parku více než 2 roky nedělo téměř nic. Tento postup prosazoval jako finančně výhodný bývalý starosta Martin Starý. Celkovou výhodnost takového postupu jsem několikrát rozporoval, ale bez vlivu na výsledek, s drobnou výjimkou zpřístupnění parku v době kdy neprobíhaly práce. Považuji za nejdůležitější, pokud město dává peníze do obnovy parků a klidových oblastí, aby výsledkem bylo zvýšení užitné hodnoty místa pro návštěvníky, ” uvedl Jakub Obraz.  

Další věcí je, zda v podobě v jaké bude pravděpodobně dokončena revitalizace, prodělá takovou změnu, aby obyvatelé po všem tom čekání získali větší užitnou hodnotu. Co se týče Vlastní budovy Vlašského dvora, tak byly zahájeny stavební práce v kancelářích vedení města.

„Dokončeny budou kolem 9. října kromě jedné místnosti, kde budou obnoveny nalezené fragmenty Jedná se o restaurátorské práce. Dále se započalo s výstavbou archivu a depozitáře v půdních prostorách. Dokončení prací na půdě předpokládáme do konce roku. Ve  vedlejším vchodu směrem k Arciděkanství bude v budoucnu výtah. Komplikací je dlouhá čekací doba právě na dodávku výtahu,“ uvedl Jiří Janál.