„Minulý týden jsem podepisoval smlouvu na odkup pozemků u notáře, ve středu to podepsala i správkyně konkurzní podstaty. Nic nebrání tomu, aby pozemky byly zapsány do katastru a budeme s nimi moci začít nakládat,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že se Státním statkem dlouho nebyla možná žádná dohoda, například ani o vzniku věcného břemene a tolik potřebné parkoviště tak nemohlo být vybudováno.

Radní na podpis kupní smlouvy reagovali okamžitě a v tomto týdnu schválili smlouvu na vypracování projektu na výstavbu parkoviště, které má vzniknout vedle trafostanice sídliště Šipší.

Josef Viktora zdůraznil, že záměr vybudovat parkoviště v dané lokalitě trvá už řadu let a několikrát jej urgovala i sídlištní komise. Ta si dokonce ještě pod vedením Zdeňka Jiráska nechala vypracovat anketu, v níž obyvatelé odpovídali na otázky ohledně parkování. Z té jasně vyplynulo, že kupříkladu parkovací domy lidé nechtějí a bude třeba hledat jinou alternativu. Podle Zdeňka Jiráska to bylo hlavně z důvodu ekonomické náročnosti.

Nová varianta je ale podle všeho nyní na světě. K termínu dokončení však byl Josef Viktora opatrný.

„Příští rok určitě. Letos to nevidím reálně, respektive si to nedovím slíbit, když vím, na jak dlouho se pak může protáhnout vyhlášení soutěže a výběrové řízení,“ uvedl k termínu Josef Viktora. Naopak ještě letos by měla být vybudována nová cesta ze Šipší směrem k rozhledně, jejímuž vzniku rovněž bránilo vlastnictví pozemků. „Cestu bychom chtěli zpevnit a rozšířit,“ uvedl Josef Viktora.

O koupi klíčových pozemků od Státního statku Čáslav, který je v likvidaci, rozhodli městští zastupitelé v březnu tohoto roku. Město za pozemky, z nichž většina se nachází právě na sídlišti Šipší, zaplatilo 19 milionů korun. Josef Viktora sice odkup pozemků označil za vítězství, sám ale připustil, že je tak trochu Pyrrhovo.

„Nemůžu se smířit s tím, že za zastavěné pozemky, které neměly se zemědělskou půdou nic společného, musí město zaplatit, ale bohužel,“ uvedl k věci Viktora s tím, že je rád, že se podařilo se správkyní konkurzní podstaty nakonec dohodnout a že s řešením souhlasil i věřitelský výbor. Zastupitelé se ale shodli, že jiná cesta není a mnozí odkup pozemků označili za doslova historický krok.