Úvodního slova se na vernisáži ujal kurátor výstavy Richard Drury. „Výjimečný je především způsob, kterým si vytvořil a udržel prostor pro svobodu navzdory deformujícím nátlakům tehdejšího režimu," uvedl Drury. Podle něj je Brázdův tvůrčí projev v kontextu českého, ale snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. „Brázda vždy kráčel svou stezkou. Nebyl nikdy nikomu nic dlužný," řekl Drury s tím, že se rovněž nikdy neupsal žádnému „-ismu" moderního umění. Rovněž zdůraznil, že Brázdův projev pramení především z jeho životního kréda „stát za svou pravdou".

Pavel Brázda vychází z osobitého pojetí figurálního realismu, ve kterém se propojují prvky fantazijní představivosti s racionální výpovědí o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Ač je autorovi již devadesát let, od roku 2007 se věnuje tvorbě pomocí digitální technologie a své práce zhotovuje nejen na papíře, ale i na plátně většího formátu. „Během března budou hotové webové stránky k této výstavě v GASK," řekl Pavel Brázda mimo jiné ve svém projevu. Velmi také ocenil spolupráci právě se středočeskou galerií. „Ať žije GASK," řekl závěrem devadesátiletý výtvarník. Výstavu mohou lidé navštívit až do 12. června.