Studetni z Pekingu předvedli svůj hudební program a na oplátku vyslechli představení pěveckého sboru Střední odborné školy pedagogické. „Seznámili se s podmínkami na naší škole a při občerstvení si anglicky popovídali s našimi studenty,“ upřesnil ředitel školy Zdeněk Sejček.