Rekonstrukce starého mostu na silnici II/339 v Čáslavi by podle vyjádření Středočeského kraje měla být hotová v listopadu a její cena je téměř 24 milionů korun bez DPH. „Původní most byl zdemolován, nový už je založen, aktuálně je přípraven pro betonáž mostovky, hlavní nosné konstrukce mostu,“ píše Středočeský kraj na svém Facebooku s tím, že po betonáži budou stavbaři pokračovat na izolacích, římsách, zásypech, záchytném systému anebo vozovkovém souvrství.

„ V rámci stavby je také zhotovena lávka pro pěší a inženýrské sítě. Most byl navržen tak, aby zatížitelností vyhovoval pro převoz komponent do jaderné elektrárny Dukovany,“ upozorňuje kraj.

Druhý rekonstruovaný most je v Perštejnci na silnici III/33716, hotový by měl být v prosinci a stavební náklady jsou 19,5 milionu korun. I zde proběhla demolice původního mostu, který byl ve špatném stavu, a podle kraje už se nová stavba rýsuje. „Je provedeno pažení a hlubinné založení, lípa vedle mostu je ochráněna kořenovou clonou,“ stojí ve vyjádření kraje.

Na staveniště mohou řidiči narazit také ve Starém Kolíně - a to silnici III/3271. „KSÚS zde nechává opravit mostní svršek, což znamená, že bude zdemolována vrchní část mostu až na nosnou konstrukci. Původní spodní stavba bude zanechána a sanována,“ vysvětluje kraj s tím, že stavební náklady jsou zhruba 4,4 milionu korun.