Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. Původně byla rozdělena na část českou a německou. Na německé působil např. profesor Albert Einstein, na české např. profesor Tomáš G. Masaryk.

Starosta spolku doktor Filip Velímský přivítal profesora Čorneje jako „starého“ známého, vždyť přednášel v Čáslavi již podesáté! Vystoupení bylo věnováno letošnímu kulatému výročí založení pražské univerzity, později pojmenované jako Karlova. Profesor popsal situaci nejen při založení prvního vysokého učení v českých zemích před 670 lety, ale také každodenní život studentů a učitelů, dále přiblížil způsob středověké výuky a poodhalil život na tehdejších kolejích. V neposlední řadě představil zapomenuté, leč evropsky významné učence, kteří vyučovali na pražské univerzitě.

Klíště.
Očkujte se proti encefalitidě i meningitidě, radí lékaři

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., se narodil roku 1951 v Praze. Po maturitě na Střední vzdělávací škole absolvoval historii a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako odborný asistent, vědecký pracovník a později jako zástupce ředitele v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V roce 1991 zahájil pedagogickou dráhu. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých monografií, popularizačních prací i učebních textů. Předmětem jeho odborného zájmu jsou dějiny a historiografie pozdního středověku.

A nebyl by to Petr Čornej, kdyby nepoukázal alespoň na jednu záhadu. Již přes sedmdesát let totiž probíhá pátrání po ztracených insigniích Karlovy univerzity. Univerzitní žezla, medaile, zakládací listiny a archiválie zmizely na konci druhé světové války. Kam se poděly sedm set let staré symboly, patřící k imatrikulacím a promocím? Poslední stopa je zaznamenána ve vlaku, který byl bombardován americkým letectvem v Plzni. Objeví se někdy někde na aukci? Nebo jsou nenávratně zničeny?

Petr Čornej si získal přízeň odbornými znalostmi a poutavým a neformálním přednesem. A dobrá zpráva pro čáslavské publikum: „Profesor slíbil další přednášku v Čáslavi!“

Ilustrační snímek
Za tři měsíce hygienici zavřeli tři stravovací provozovny