Jak se vaší "Kostce" (Centrum denních služeb a komunitní centrum v Kutné Hoře, pozn. redakce) daří v časech koronaviru. Musí to byt náročné…
Myslím si, že proti jiným profesím jsme na tom "dobře". U nás není veliký pohyb osob. Chodí k nám na rehabilitaci většinou stejní klienti. Museli jsme omezit kroužky, ale to je nic proti uzavření provozů podnikatelů nebo on-line výuce.

Prý organizaci plesu málem ohrozila právě karanténa.
Ano, bylo to napínavé. Ale naštěstí všem testy vyšly negativní a organizace plesu se rozjela na celé obrátky.

Čí to byl vlastně nápad zorganizovat on-line ples?
Asi můj. Dlouho jsem čekala a doufala, že ples bude v Lorci. Řešila jsem i variantu, že budeme muset mít roušky. Pak bohužel přišlo prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu a to mi bylo jasné, že 21. listopadu běžný ples nebude. Nechtěla jsem ples úplně zrušit a to ze dvou důvodů: za prvé: ples pořádáme od vzniku organizace, tedy má stejné "narozeniny" jako Cesta. Tak můžeme slavit najednou. za druhé: po několika letech žádání nám byl schválen grant Nadace Divoké Husy na zdvojnásobení výtěžku akce a to stojí za to, pro to něco udělat.

Museli jste omezit kvůli koronaviru nějaké služby? Jak moc se to klientů dotklo?
Nejvíc nás asi koronavirus zasáhl na plavání. To jsme pochopitelně museli zrušit. Pohyb je důležitý pro každého, obzvláště pro děti s handicapem. Plavání je pro ně nejen sport, ale i rehabilitace a relaxace. Doufáme, že do ledna se situace zlepší a budeme moci začít plavat a také vyjet na Krušnohorskou expedici - lyžařský výcvik.

Kdybyste mohla čtenářům přiblížit, odkdy vaše centrum funguje, pro koho je určené a co všechno se Vám za ti dobu povedlo?
Centrum Kostka jsme otevřeli v září 2019. Stali jsme se zdravotnickým zařízením, kde nabízíme pohybovou terapii Therasuit, intenzivní rehabilitaci - oboje pro handicapované a ambulantní rehabilitaci i pro veřejnost. Velikým úspěchem je pro nás smlouva s pojišťovnou VZP a ZPMV. V rámci zařízení nabízíme i masáže. Druhou oblastí, které se v Kostce věnujeme jsou odlehčovací sociální služby. V přízemí objektu vzniklo komunitní centrum, kde máme plány na různé volnočasové aktivity (výuka AJ, rukodělný kroužek pro dospělé, tvořivý kroužek pro děti apod.), ale pandemie nám zatím moc rozjezd neumožňuje.