Kutnou Horu, Hlízov a Starý Kolín bude od 1. 4. 2025 spojovat prodloužená autobusová linka 801. Krajští radní schválili vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dopravce. „Vyhlášení výběrového řízení krajem je dokončením procesu započatým integrací Kutnohorska v roce 2021. Po dvou letech intenzivní a příkladné spolupráce mezi Kutnou Horou, krajem a IDSK dojde k plnohodnotnému začlenění bývalé linky MHD do celokrajské dopravní obslužnosti. Samozřejmě se všemi benefity pro cestující i objednatele,“ konstatoval radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký s tím, že záměr na provoz linky 801 v systému PID vzešel z města Kutná Hora, neboť současná smlouva mezi městem a dopravcem na její provoz končí 31. 3. 2025.

"Kolegové z IDSK společně se zástupci města již finalizují provozní koncept linky, přičemž počítají s tím, že současné linky 801 a 802 budou včleněny do jedné, tedy do 801. Financování provozu bude probíhat na bázi Standardů dopravní obslužnosti. Provoz linky byl sestaven s ohledem na dopravní a provozní provázanost, případně s ohledem na požadovaný vozidlový park a efektivní zálohy,“ dodal radní. Nový dopravce by měl na linku nasadit elektrobusy, jde totiž o podmínku města Kutná Hora.

Za provoz linky v systému PID by měl Středočeský kraj v dalších zhruba devíti letech dopravci zaplatit zhruba 256,7 milionu korun bez započtených tržeb, resp. kraj by měl uhradit za období platnosti smlouvy zhruba 62 milionů korun, zbytek vydá město Kutná Hora. Přesná cena bude známá až po vyhodnocení nejvýhodnější předložené nabídky. Provoz by měl dopravce zajištovat až do 30. 11. 2034.