Při extrakci pilota ze zamořeného letounu je vždy přítomen technický personál, který doprovází dva příslušníky 31. prchbo a dbá na jejich bezpečnost při provádění monitoringu, bodové dekontaminace a samotné extrakci pilota ze zamořeného letounu.

Po vyproštění pilota z letounu je pilot oblečen do jednorázového prostředku individuální ochrany a převezen vozidlem Force protection na místo dekontaminace. Pokud je prokázána pozitivní detekce přístrojů, odchází pilot na dekontaminaci. Zde je na jednotlivých stanovištích postupně zbaven kontaminovaného oděvu a obuvi. Po celou dobu má pilot na obličeji masku, která ho chrání před kontaminovaným plynem v ovzduší.

Po dekontaminaci masky a vystříhání pilota z termoprádla, vstupuje pilot do předposledního stanu, kde je na něj nanášena dekontaminační směs po dobu 10 vteřin. Na konci tohoto procesu čeká pilota stan se sprchou, kde si pilot sundá masku a smývá nanesenou směs z těla po dobu 60 vteřin.

„Nácvik takového charakteru by měl probíhat minimálně jedenkrát do roka. Na tomto nácviku dekontaminace se zde v prostorách 21. základny taktického letectva podílelo 15 příslušníků 31. prchbo Liberec,“ dodala velitelka čety dekontaminace, poručice Andrea Tuťálková.