„Bohužel se práce na budování od Vánoc nedaří rozjet. Napadlo množství sněhu, zem je zmrzlá a i přístup na pozemek je obtížný. Čeká nás dočištění plochy od náletu, navezení zeminy, vybudování plotu a brány. Tohle vše je závislé na lepším počasí,“ řekl s omluvou Martin Starý z občanského sdružení Denemark.

Hřbitov pro domácí mazlíčky bude otevřen po asi desetiletém snažení členů občanského sdružení Denemark. Léta bylo problémem nalezení vhodného pozemku. Nejen Kutnohoráci se tak budou moci se svým zemřelým zvířecím kamarádem konečně rozloučit pietnějším způsobem, než je jeho odvoz do kafilerie.

„Starosta nám nabídl pozemky v blízkosti areálu rudných dolů na Kaňku, které byly převedeny do vlastnictví města. Pozemek jsem si letos na jaře prohlédl a po zvážení všech pro a proti jsem si jako fyzická osoba dal žádost o pronájem,“ uvedl v prosinci minulého roku Starý.

Fungovat by měl první hřbitov pro zvířata v regionu, jako nonstop služba přes telefon. Majitel mrtvého zvířete zavolá na příslušné číslo a provozovatel připraví místo pro pohřbení zvířete.

Cena za tuto službu by se měla pohybovat přibližně a předběžně mezi patnácti sty a třemi a půl tisíci korunami. Záležet bude na velikosti zvířete a délce pronájmu hrobu.