Tam, kde kdysi na křižovatce ulic Na Valech a Česká rostl trávník, nyní po rekonstrukci komunikace vesele bují vlčí máky a plevel. Ačkoliv ani dřívější zeleň by nesnesla anglická či německá estetická měřítka pro standardní vzhled trávníku, skýtal i tak tento víceméně pampeliškový porost mnohem utěšenější pohled než nyní.

„Procházím tímto místem na autobusovou zastávku. Věčné zanedbávání takových maličkostí lidem otravuje život. Proč jsou všichni nuceni si na takový nepořádek zvykat a po pár měsících už ho raději ani nevidět,“ napsala redakci kutnohorského deníku rozhořčený email Milada Plachká z Kutné Hory. Podle jejích slov o daný pozemek od výstavby chodníku nikdo nepečuje.

Na odplevelení firmy často zapomínají

Přitom podle slov zahradního architekta Tomáše Veverky by zde fakticky již delší dobu mohl být vysazen zdravý trávník. „Při zakládání trávníku je potřeba místo postřikem důkladně odplevelit. Až v druhé fázi je možné vysít travní semeno,“ uvedl Veverka s tím, že je potřeba pouze vyčkat až ze zapleveleného substrátu rostliny vyrostou. „Problém je v tom, že se často stává, že firma naveze substrát a bez odplevelení tam rozhodí travní semeno. To pak nemá proti rychle klíčícímu plevelu šanci,“ dodal architekt.

Je však evidentní, že od začátku jara se o zelenou plochu nikdo nestará. Oslovení zástupci ředitelství silnic a dálnic a městského úřadu zatím nebyli schopni říci, kdo je nyní povinen se o zeleň na dané parcele pečovat. Místostarosta Kutné Hory Václav Vančura přislíbil, že se na danou problematiku bude neprodleně informovat.

Jisté je jedno. Výsev trávníku jako součást obnovy veřejné zeleně po stavbě musel být součástí projektu a tedy i smluvních ujednání na vyhotovení stavby. A v případě, že trávník neroste, stejně jako v případě stromů, které se neujmou, existuje nárok na reklamaci.

Je konec května a po trávníku půl roku od ukončení stavby ani památky. „Příliš upraveně to tady teda nevypadá. Jako na skládce,“ trpce se pousmál jeden z občanů, procházející po novém bezbariérovém chodníku. A jak výstižně doplnil, stačilo by opravdu málo a místo by mohlo vypadat úplně jinak.
Danému tématu se budeme i nadále věnovat.